Køkkenudvalget har afholdt møde den 20. januar 2022

 

I marts 2020 blev det første køkkenudvalgsmøde afhold. Siden var der forsamlingsforbud pga. corona, så det var først den 6. juni at udvalget havd mulighed for at mødes.


I mellemtiden var der foregået en procedure hvor medlemmer i udvalget fremsendt forslag til ønsker for indretningen som derefter blev fremsendt til projektledelse og arkitekt som indskrev kommentarer.


På mødet den 6. juni tilkendegav de fremmødte deres holdning til de forslag som var samlet sammen under nedlukningen og det har dannet grundlag for den endelige projektering af køkkener.

Køkkenudvalget har holdt møde den 20. januar 2022 med gennemgang og valg af placeringer af indbyggede ovne samt valg af låger, greb og bordplader.
Efter mødet har entreprenør oplyst at der var udleveret forældede vareprøver, så udvalget har valgt nogle bordplader som er udgået af produktion.

Beboerundersøgelse af tilfredshed/utilfredshed inden byggeriet starter

 

AAB's hovedkontor har foretaget en beboerundersøgelse af tilfredshed/utilfredshed af en lang række punkter om bl.a. køkkener og udearealer, for at kunne sammelige resultatet med en senere tilsvarnede undersøgelse når Helhedsplanen er gennemført om 4-5 år...

Referater fra badeværelsesudvalgets møder

 

Herunder er referater af møder i badeværelsesudvalget som blev nedsat på afdelingsmødet i september 2014

Udsendte nyhedsbreve


Herunder finde du de nyhedsbreve, som har været sendt ud til beboerne på bellahøj med information om status på helhedsplanen for Bellahøj og vores egen afdeling, Afdeling 40

Illustreret byggeprogram Bellahøj genfortælles


Henning Larsen Architects har stået for at udarbejde et byggeprogram for Bellahøjbebyggelsen. Byggeprogrammet er udformet i samarbejde med Kulturstyrelsen.

Programmet kan hentes via linket herunder. Det er på 307 sider.

Illustreret byggeprogram for landskabet


GHB Landskabsarkitekter har stået for udformningen af et byggeprogram og plejeplan for landskabet i Bellahøjbebyggelsen.

Byggeprogrammet kan hentes via linket herunder. Det er på 75 sider

AAB Afdeling 40 | Frederikssundsvej 121 E | 2700 Brønshøj | Tlf 38 28 68 55 | afd40@aab.dk