Køkkenudvalget har afholdt møde den 6. juni 2021

 

I marts 2020 blev det første køkkenudvalgsmøde afhold. Siden var der forsamlingsforbud pga. corona, så det var først den 6. juni at udvalget havd mulighed for at mødes.


I mellemtiden var der foregået en procedure hvor medlemmer i udvalget fremsendt forslag til ønsker for indretningen som derefter blev fremsendt til projektledelse og arkitekt som indskrev kommentarer.


På mødet den 6. juni tilkendegav de fremmødte deres holdning til de forslag som var samlet sammen under nedlukningen og det har dannet grundlag for den endelige projektering af køkkener.

Næste skridt i proceduren er at udvalgets medlemmer skal finde forslag til hvilke bordplader, låger og greb beboere kan vælge mellem og hvilke køkkenelementer der kan tilkøbes, når entreprenør og køkkenleverandør bliver offenliggjort.

Beboerundersøgelse af tilfredshed/utilfredshed inden byggeriet starter

 

AAB's hovedkontor har foretaget en beboerundersøgelse af tilfredshed/utilfredshed af en lang række punkter om bl.a. køkkener og udearealer, for at kunne sammelige resultatet med en senere tilsvarnede undersøgelse når Helhedsplanen er gennemført om 4-5 år...

Referater fra badeværelsesudvalgets møder

 

Herunder er referater af møder i badeværelsesudvalget som blev nedsat på afdelingsmødet i september 2014

Udsendte nyhedsbreve


Herunder finde du de nyhedsbreve, som har været sendt ud til beboerne på bellahøj med information om status på helhedsplanen for Bellahøj og vores egen afdeling, Afdeling 40

Illustreret byggeprogram Bellahøj genfortælles


Henning Larsen Architects har stået for at udarbejde et byggeprogram for Bellahøjbebyggelsen. Byggeprogrammet er udformet i samarbejde med Kulturstyrelsen.

Programmet kan hentes via linket herunder. Det er på 307 sider.

Illustreret byggeprogram for landskabet


GHB Landskabsarkitekter har stået for udformningen af et byggeprogram og plejeplan for landskabet i Bellahøjbebyggelsen.

Byggeprogrammet kan hentes via linket herunder. Det er på 75 sider

AAB Afdeling 40 | Frederikssundsvej 121 E | 2700 Brønshøj | Tlf 38 28 68 55 | afd40@aab.dk