Helhedsplanen for Bellahøj

Det er planen at udearealer, facader, vinduer og tage skal renoveres. Afdelingens badeværelser er også udtidsvarende så det er også planen at disse skal udskiftes.

Renoveringen af alle boligerne på Bellahøj styres af en overordnet planlægningsgruppesom ledes af Henning Larsen Architecs i samarbejde med Københavns Kommune og Kulturstyrelsen.

Vores afdeling AAB afd. 40 har valgt arkitekterne Mangor og Nagel til at lede den del af renoveringen som skal ske på vores boliger.

Mangor og Nagel er her i efteråret 2015 og foråret 2016 ved at arbejde på at undersøge vores bebyggelse og kommer med et bud på nye badeværelser.

Henning Larsen Architects er her i vinter
/forår 2016 ved at afprøve opsætning af facadefliser og isolering på et hjørne af blokken Bellahøjvej 8B

AAB Afdeling 40 | Frederikssundsvej 119 F | 2700 Brønshøj | Tlf 38 28 68 55 | aab40@webspeed.dk