Helhedsplanen for Bellahøj

Det er planen at udearealer, facader, vinduer og tage skal renoveres. Afdelingens badeværelser er også udtidsvarende så det er også planen at disse skal udskiftes.

På grund af valg af decentral ventilationsløsning i hver lejlighed med placering af varmeveksler og motor i køkkenerne, er det blevet besluttet at alle køkkener skal skal skiftes. Enkelte nyere køkkener vil blive vurderet af rådgiver.

Renoveringen af alle boligerne på Bellahøj styres af en overordnet planlægningsgruppesom ledes af Henning Larsen Architecs i samarbejde med Københavns Kommune og Kulturstyrelsen.

Vores afdeling AAB afd. 40 har valgt arkitekterne Mangor og Nagel til at lede den del af renoveringen som skal ske på vores boliger.

Arkitekt og ingeniør er her vinteren 2020/2021 færdige med at projektere og byggeprojektet er nu udsendt i EU-udbud .

Undervejs i projekteringsforløbet er der blevet arbejdet på en prøvelejlighed i Ved Bellahøj Nord 3A, st.mf.

Prøve på facadesten, Bellahøjvej 8
AAB Afdeling 40 | Frederikssundsvej 121 E | 2700 Brønshøj | Tlf 38 28 68 55 | afd40@aab.dk