Ny film om Danmarks første højhuse på Bellahøj 

 
Filmen kan ses her: https://vimeo.com/229709930

På toppen af højen. 28 punkthuse og 1.300 moderne boliger. Nænsomt placeret som lodrette tårne i et fantastisk, dansk kulturlandskab. Med view over landets hovedstad, København, og som et billede på udviklingen af den almene sektor og af den danske velfærdsstat.
 
I 2014 - 70 år efter at arkitekterne Tage Nielsen og Mogens Irming vandt arkitektkonkurrencen med deres banebrydende forslag til en boligbebyggelse på Bellahøj, vandt et tværfagligt team af rådgivere - Henning Larsen Architects, Erik Møller Arkitekter, GHB Landskabsarkitekter, Orbicon og REKOMMANDERET - konkurrencen med at formulere et greb for for den samlede renovering og genskabelse, der kunne være styrende for alle beslutninger og prioriteringer fremadrettet; sådan som det oprindelige konkurrenceforslag også havde været det. 
 
Vinderforslaget hed “Bellahøj Genfortælles” og havde som overordnet idé, at genfortællingen af Bellahøj skulle ske med et greb, der var funderet i fortiden, sigtede efter fremtiden og forholdt sig til samtiden. Idéen var at gentage historien, hvor genfortællingen af Bellahøj igen skulle blive et symbol på fremskridt, sådan at Bellahøj igen blev set som et ikon af alle. 
 
Derfor har de fire boligorganisationer på Bellahøj – AAB, AKB København, fsb og SAB – sammen med den fælles rådgiver udover at arbejde med bygninger, landskab og sammenhængen til den omkringliggende by også arbejdet med selve fortællingen - fx ved at understøtte udgivelsen af en ny bog om Bellahøj og ved at gennemføre en lang række rundvisninger. Og nu også ved at understøtte arbejdet med en ny film, der fortæller historien om efterkrigstidens mest banebrydende byggeri - "skyskraberne" på Bellahøj. En fortælling fra udviklingen af den danske velfærdsstat til nutidens mangesidede arbejde på Bellahøj - fra de unge beboeres indsats til arbejdet med at genskabe og forny fliserne til husenes fremtidige faceder. 
 
Filmen er produceret af Magma Media og REKOMMANDERET i samarbejde med boligafdelingerne og -organisationerne på Bellahøj i 2016/17. Filmen er støttet af Statens Kunstfond og Landsbyggefonden.
 

 

AAB Afdeling 40 | Frederikssundsvej 121 E | 2700 Brønshøj | Tlf 38 28 68 55 | afd40@aab.dk