Bestyrelsen har følgende sammensætning

Formand: Willy Jensen - wje.aab40@aab.dk
Kasserer: Henrik Friberg Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Laila Jensen
Jens Chr. Sørensen
Steen Harbo

 

Suppleanter:
 

Lena Haraldsson

 

 

 

AAB Afdeling 40 | Frederikssundsvej 119 F | 2700 Brønshøj | Tlf 38 28 68 55 | afd40@aab.dk